Folkedanserforeningen "Vendsyssel"

 

                                                 

 

                   

 

Generalforsamling mandag den 23/2 2015.

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand -                          afgående:       Jens Hyldgaard
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - afgående:  Kis Larsen, Bent Greve og Jørgen Visti Christiansen
 7. Valg af 2 suppleanter -                              afgående: Villy Christiansen4 og Kjeld Højer Pedersen
 8. Valg af 2 revisorer -                                 afgående:Frits Larsen og Peter Hansen (for Svend Jensen)
 9. Valg af revisorsuppleant -                         afgående: Peter Hansen
 10. Valg af fanebærer og suppleant -              afgående: Thorkild Jørgensen og Knud Larsen
 11. Valg af sendemænd til SFV -                    afgående: Thorkild Jørgensen og Knud Larsen
 12. Valg af sendemænd til Region Nord -       afgående: Jørgen Visti Christiansen og Jens Hyldgaard
 13. Valg af festudvalg -                                  afgående: Birthe Greve, Karen Larsen, Bodil Hansen og Ellen Jensen
 14. Valg af dragtudvalg -                                afgående: Kis Larsen
 15. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

På opslagstavlen d. 2/2 2015

På hjemmesiden d.28/1 2015

Til forsiden